123 1111 PIONEER WAY
Business Park - Squamish
Yêu thích
Chia sẻ
Transac. Kiểu:

Cho thuê

Loại bán hàng:

Cho thuê

Không gian chủ đề:

1400  sqft

MLS® #:

C8046751

Macdonald Realty

Ngày được liệt kê:  2 tháng trước

Sự miêu tả

Mix business with Venture. Phase 1 consists of 18 units for lease to discerning entrepreneurs and makers seeking an exceptional space to work in Squamish. Ready for occupancy Spring 2023. Centrally located in the Squamish Business Park at 1111 Pioneer Way, Venture is a new, light-industrial/mixed-use complex that offers high-quality concrete construction, optimal transportation logistics and a dynamic neighbourhood quickly transforming into a hub for Squamish. Already nearing completion, Venture’s units are ideal for those requiring space for warehousing, making, contracting and more. Approved uses include Alcoholic beverage manufacturing (Beer and Cider), building supply outlet, artisan, business and professional office minor, high technology, indoor food production, indoor recreation, small scale manufacturing, research and development, wholesale, and accessory retail sales. Call or email for an info package.

Highlights
Tỷ lệ cho thuê
0
Cho thuê Op.Cost
0.00
Cho thuê Cho thuê lại
No
Thời hạn thuê
N/A
Loại cho thuê
Net
Cho thuê không gian
1400

 sqft

Đặc trưng
Tỷ lệ cho thuê
0
Loại tài sản
N/A
Transac. Kiểu
Cho thuê
Ngày trên thị trường
7
Phân vùng
MUD-1
Diện tích đất
0.00 sqft 0.00 Acres
Sở thích về đất đai
Miễn phí
Không gian chủ đề
1400  sqft
Năm xây dựng
2023
Tên phức tạp
Venture at 1111 Pioneer
Quyền của Người bán
Đậu xe
0
Mái nhà
N/A
Phí địa tầng
0.00
Giá trước đây
0.00
Chiều sâu
0
Giá gốc
0
Chiều rộng
0
Tổng thuế
0.00
Amenities
N/A
Xây dựng
Bê tông
Loại hình kinh doanh chính
N/A
Kiểu mâu xây dựng
Hỗn hợp thương mại
Loại hình kinh doanh nhỏ
N/A
Dịch vụ trang web
Fully Serviced
Được phép sử dụng
N/A
Amenities

Mô tả pháp lý

Vị trí & Vùng lân cận

Xem bản đồ

123 1111 PIONEER WAY
Business Park - Squamish
Loại giao dịch:

Cho thuê

Loại danh sách:

Công nghiệp

Loại hình kinh doanh chính:

N/A

Loại hình kinh doanh nhỏ:

N/A Đăng nhập để xem

Không gian chủ đề:

1400  sqft

Loại bán hàng:

Cho thuê

MLS® #:

C8046751

Martin Yeung - PREC*
604-817-1288
mrmartinyeung@gmail.com
Park Georgia Realty Ltd.
Sự miêu tả
Mix business with Venture. Phase 1 consists of 18 units for lease to discerning entrepreneurs and makers seeking an exceptional space to work in Squamish. Ready for occupancy Spring 2023. Centrally located in the Squamish Business Park at 1111 Pioneer Way, Venture is a new, light-industrial/mixed-use complex that offers high-quality concrete construction, optimal transportation logistics and a dynamic neighbourhood quickly transforming into a hub for Squamish. Already nearing completion, Venture’s units are ideal for those requiring space for warehousing, making, contracting and more. Approved uses include Alcoholic beverage manufacturing (Beer and Cider), building supply outlet, artisan, business and professional office minor, high technology, indoor food production, indoor recreation, small scale manufacturing, research and development, wholesale, and accessory retail sales. Call or email for an info package.