Với tư cách là đại lý mua hàng của bạn, mục tiêu của tôi là thương lượng thỏa thuận tốt nhất cho bạn.

Mua nhà là một trong những quyết định cá nhân quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Nó cũng có thể là một trong những giao dịch phức tạp nhất mà bạn từng thực hiện. Với kinh nghiệm, kỹ năng đàm phán vững vàng và kiến thức thị trường, tôi tự tin rằng mình sẽ giúp ích cho quyết định mua hàng tiếp theo của bạn.

Một khi bạn thu hẹp loại ngôi nhà mơ ước mà bạn đang tìm kiếm, tôi sẽ tổng hợp một danh sách các danh sách hiện tại trong các khu vực lân cận mong muốn của bạn để bạn xem xét. Thông tin về những thay đổi trong khu vực, thuế, chi phí tiện ích, trường học và dịch vụ giải trí cũng sẽ được cung cấp vì chúng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của bạn trong một khu vực cụ thể.

Chia sẻ với: